دیدار با خانواده شهید حمید مومنی

دیدار فرمانده انتظامی استان کرمان با خانواده شهید مدافع وطن حمید مومنی