رهایی گروگان

کلیپ لحظه درگیری نوپو با گروگانگیران مسلح شهید مدافع وطن نجف شوری نیروی واحد حجوم تیم رهایی گروگان، مورخ 22 مرداد 91 پس از درگیری با اشرار و از پا دراوردن شرور مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

شهدای مرتبط :

شهید نجف شوری