سرود شناسنامه ما غرور و رشادت

سرود شناسنامه ما غرور و رشادت اجرا توسط گروه سرود نسیم رحمت در یادواره شهدای حرم مطهر رضوی