شهید محمود رفیعی

شهید محمود رفیعی میاندشتی تاریخ شهادت : 1397/08/16 محل شهادت : اصفهان شرح علت شهادت : حین انتقال متهم موادمخدر همدستان متهم با مأمورین درگیر می شوند