فرزندان شهدای نیروی انتظامی کهنوج

تصاویری از فرزندان شهدای مظلوم ناجا کهنوج که روز گذشته پدرانشان شهید شدند.