محمد، خواهش میکنم چشماتو باز کن

مراسم وداع با پیکر شهید محمد عباسی

شهدای مرتبط :

شهید محمد عباسی