مراسم تشییع شهدای مظلوم کهنوج

مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای مظلوم کهنوج شهید مدافع وطن نظام تاجیک شهید مدافع وطن ناصر بشنام شهید مدافع وطن مسلم بناوند