مراسم تشییع شهدای ناجا کهنوج

تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای مظلوم ناجا در کهنوج شهید مدافع وطن نظام تاجیک شهید مدافع وطن ناصر بشنام شهید مدافع وطن مسلم بناوند