مروری بر برترین تصاویر ثبت شده در دوران دفاع مقدس

عکس‌های تاثیرگذار بسیار زیادی در دوران دفاع مقدس توسط عکاسان به ثبت رسیده است که از ذهن‌ها پاک نخواهد شد. نماهنگی در این خصوص در ادامه قابل بهره برداری است.