مستند شهید بهرام امیری

شهید بهرام امیری از پرسنل نیروی انتظامی اهواز دوازدهم خرداد 86 مقابل منزلش توسط اشرار ترور گردید

شهدای مرتبط :

شهید بهرام امیری