مستند عملیات آسمان

دستگیری عبدالمالک ریگی در آسمان کسی که بیش از ۴۰۰ نظامی و غیرنظامی را به شهادت رساند از حادثه تاسوکی تا شهادت سردار شوشتری