نماهنگ بسیار زیبای شهدا و راهیان نور

نماهنگ بسیار زیبای شهدا و راهیان نور شامل تصاویری از جنگ و شهدا و صوت زیبا مناسب برای راهیان نور.