نماهنگ راهیان نور

نماهنگ زیبای راهیان نور با صدای نوجوانان انقلابی