نماهنگ شهید رسول طالبی

شهید رسول طالبی متولد 1360/09/19 محل تولد : شیراز تاریخ شهادت : 1396/10/04 محل شهادت : سراوان علت شهادت : درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر