همه برای شهید آمده اند...

آیین تشییع پیکر شهید مدافع امنیت مدافع امنیت فراجا مختار مومنی اصفهان - خمینی شهر