وداع با مختار زمانه

مراسم وداع با پیکر شهید مختار مومنی اصفهان - خمینی شهر