کلیپ زیبا و جالب دفاع مقدس

کلیپ زیبا و جالب دفاع مقدس. ترکیبی از تصاویر و سرودی جذاب از دوران دفاع مقدس.