کلیپ شهادت مامور مبارزه با مواد مخدر یزد

تعقیب و گریز ماموران مبارزه با مواد مخدر یزد با قاچاقچیان مواد مخدر، منجر به دستگیری قاچاقچیان و کشف مواد مخدر شد. در این درگیری ستواندوم شهید مدافع امنیت جواد زارعی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهدای مرتبط :

شهید جواد زارعی