کلیپ عالی هفته دفاع مقدس

قطعه ایران، با صدای خواننده ارزشی سعید صادقی.