کلیپ عالی و جذاب هفته دفاع مقدس

هیهات مناالذله، با صدای خواننده ارزشی سعید صادقی