کودک 400 هزار دلاری

کلیپ لحظه آزادی کودک گروگان توسط پلیس