گریه ام رو در آوردی داری میری...

آیین تشییع شهید ابوذر امیدوار در شیراز با حضور فرزند شهید

شهدای مرتبط :

شهید ابوذر امیدوار